Alarm!

Poznań - jedno z największych i najbogatszych polskich miast. A w nim koczowisko 150 imigrantów z Rumunii przypominające wyglądem i zapachem slamsy w najbiedniejszych krajach trzeciego świata. Poznaniacy błagają włodarzy miasta o interwencję,