Alarm!

Mimo, że pieniądze na edukację są, to, gdy trzeba ma czymś oszczędzać, lokalna władza podejmuje decyzję o likwidacji szkoły. Nie pomagają prośby i argumenty rodziców. Takie sprawy z pewnością są znane wielu z Państwa. I właśnie od naszych widz