Alarm!

Komornik spod Łodzi, Paweł Ś., według byłej księgowej, zabrane dłużnikom pieniądze przywłaszczał sobie – zamiast przekazywać je wierzycielom. Jak twierdzi kobieta – pod różnymi pretekstami miał przejąć prawie 250 tysięcy złotych. K