Alarm!

Zaczynamy od warszawskiej dzielnicy Wesoła. Niestety, mieszkańcom nie jest tu zbyt wesoło. Niedawno na chodniku, z którego codziennie korzystali, stanął... płot. I od tego czasu, by go ominąć, muszą wkraczać na ruchliwą jezdnię. O co chodzi? N