Alarm!

Była porównywana do Edith Piaf, błyszczała na światowych scenach, była też... bardzo kochliwa. Dziś ma 86 lat, mnóstwo energii i pogody ducha. Joanna Rawik zgodziła się specjalnie dla „Alarmu!” opowiedzieć o swoim barwnym ży