Alarm!

Ich praca to pasja i służba. Stoją na straży ojczyzny, bronią jej niepodległości i granic. Z okazji Święta Wojska Polskiego postanowiliśmy pokazać Państwu armię z nieco innej perspektywy. Reporterka „Alarmu!” zasmakowała żołnierskiego życ