Alarm!

Sąsiadów się nie wybiera, ale dobrze żyć z nimi z zgodzie. Niestety mieszkańcy Wałcza o dobrych relacjach z lokalem obok mogą tylko pomarzyć. Uciążliwi są nie tylko klienci, którzy zakłócają im spokój, ale również p