Alarm!

Obiecywała pomoc w kłopotach. Okazało się, że miała plan i w perfidny sposób wykorzystywała naiwność zadłużonych ludzi. Przedstawiała się jako pośrednik kredytowy i tak konstruowała umowy, że pieniądze z baków wędrowały na konta obcych