Alarm!

W programie: Koszmar w Radysach – jednym z największych schronisk dla psów w Polsce. Trafiały tu zwierzęta z ponad stu gmin z całego kraju. Rocznie schronisko przyjmowało ich tysiące. Przy interwencji okazało się, że brakuje kilkuset zwi