Alarm!

Park Krajobrazowy Łuk Łużakowa, to bezcenny obszar na zachodnim krańcu Polski. Jego część jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. A na skraju parku hałdy z tysiącami odpadów, które wywożono z niemieckiej huty. Jak to możliwe? Ekol