Alarm!

Był autorytetem dla prowadzenia życia. 15 lat po śmierci wysłuchuje naszych modlitw. Wciąż jest powiernikiem naszych trosk. Jego papieska posługa była wyjątkowa, a przede wszystkim nasza polska. Wspomnienie o Janie Pawle II w 15. rocznicę jego śmierc