Alarm!

Takich historii niestety jest coraz więcej. Skłóceni rodzice i używanie przez nich zagubionego dziecka jako karty przetargowej. W tym przypadku matka nie może wyegzekwować prawa do kontaktów z córką, bo ojciec ignoruje postanowie