Alarm!

Stanęliśmy w obronie rolnika Stanisława Sosińskiego, który podupada na zdrowi z powodu długów i nielegalnej eksmisji. Wcześniej uczciwie prowadził biznes, ale trafił na nieuczciwych kontrahentów. Ostatecznie mężczyznę pogrążył są