Alarm!

Czy lekarz może powiedzieć pacjentowi, że jest bezradny i nie wie czy choroba się rozwinęła czy cofnęła? Tak było w szpitali w Siedlcach, gdzie – według rodziny zmarłego – lekarka nie potrafiła zinterpretować wyniku badań tomografem. Kluczowym dowodem w wyjaśnianiu sprawy ma się okazać rozmowa pani doktor z ciężko chorym mężczyzną. Rozmowa, która została nagrana potajemnie. Jej zapis przedstawiliśmy dyrektorowi szpitala, który do tej pory był przekonany, że wszystko było w porządku.
W drugiej części programu o poszkodowanych przez sądy, którzy przed Trybunałem Konstytucyjnym manifestowali swoje poparcie dla reformy sądownictwa. „Zostałem skrzywdzony przez sąd w sposób ewidentny”, „zapadł karygodny wyrok w sprawie mojego dziecka”, „pani notariusz powiedziała, że nigdy jeszcze z czymś takim się nie spotkała” – to relacji niektórych z kilkunastu tysięcy manifestujących za rządowymi zmianami.