Alarm!

Czy lekarz może powiedzieć pacjentowi, że jest bezradny i nie wie czy choroba się rozwinęła czy cofnęła? Tak było w szpitali w Siedlcach, gdzie – według rodziny zmarłego – lekarka nie potrafiła zinterpretować wyniku badań tomografem. Kluc