Alarm!

Niepublikowane fragmenty wywiadu z Romualdem Lipko, liderem „Budki Suflera”. To wtedy twórca takich piosenek jak „Jolka, Jolka”, „Takie Tango”, „Nic nie może przecież wiecznie trwać” opowiadał na