Alarm!

To osoby zaangażowane w działalność społeczną, czy polityczną, ale nie płacą alimentów. Co jakiś czas opinię publiczną poruszają przykłady rodzin, które nie otrzymują świadczeń od wielu miesięcy, a nawet lat. Po emisji reportażu o długach byłego premiera zgłaszają się do nas kobiety, które nie dostają pieniędzy na dzieci. Przedstawiamy jedną z takich historii. Pieniędzy na dzieci nie może znaleźć działacz społeczny znany z walki z lichwiarzami.

W programie również o przykładach szokujących praktyk właścicieli ferm. Zaalarmowali nas obrońcy praw zwierząt. Nieopodal jednej z hodowli lisów pod Piotrkowem Trybunalskim odkryto składowisko zwierzęcych szczątków. W innej na Pomorzu znaleziono pisklęta wyrzucone żywcem do śmietnika. Wspólnym mianownikiem obu spraw jest chęć zysku, bez względu na cierpienie zwierząt.