Alarm!

To osoby zaangażowane w działalność społeczną, czy polityczną, ale nie płacą alimentów. Co jakiś czas opinię publiczną poruszają przykłady rodzin, które nie otrzymują świadczeń od wielu miesięcy, a nawet lat. Po emisji reportażu o długa