Alarm!

Każdy dzień pracy może im przynieść kalectwo lub śmierć. Dla policjantów rozpracowujących mafie i najróżniejsze grupy przestępcze margines błędu nie istnieje. Nidy nie pokazują twarzy, bo anonimowość to ich główna broń. Najnowsza