Alarm!

Zajrzeliśmy do pewnej szkoły w Łodzi, której właścicielem jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. To jedyna taka placówka w kraju prowadzona przez związkowców. Jeśli myślą Państwo, że trafiliśmy w samo serce rozpoczętego nauczycie