Alarm!

Według statystyk w Polsce, średnio co dwa tygodnie, matka zabija swoje nowo narodzone dziecko. Czasami ukrywają zwłoki bardzo blisko miejsca zamieszkania, co zdaniem psychologów świadczy o ich więzi emocjonalnej z martwym dzieckiem. Tak prawdopodobnie było w przypadku noworodka z Wrocławia, znalezionego blisko osiedla. Co dzieje się dalej? Zaczyna się policyjne poszukiwanie rodziców. Nie tylko matki. Pomagają w tym badania DNA. Pokazujemy, na czym one polegają.

W programie też historia państwa Kwiatkowskich, którzy stworzyli dom pełen ciepła dla sześciorga dzieci swoich i tych przysposobionych. Niespełna tydzień temu ten rodzinny dom spłonął, a jego mieszkańcy cudem uszli z życiem. Teraz przychodzi pomoc.

Pokazujemy również sprawę walki rodziców dzieci, które wymagają szczególnej opieki o szkołę, którą chcą zamknąć władze Wrocławia. Ratusz chce się wycofać z jej prowadzenia, a pieczę nad placówką miała by objąć Fundacja Diakonii Ewangelickiej. Wiele wskazuje na to, że po reorganizacji część uczniów będzie musiała się przenieść do innych szkół.