Alarm!

Ci ludzie wszystkie swoje siły poświęcają udręczonym i zaniedbanym zwierzętom. To oni są ostatnią nadzieją głodzonych, chorych, skazanych na powolną śmierć zwierzętom. To pracownicy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals&r