Alarm!

Ochroniarz brutalnie wyrzuca ze szpitalnej poczekalni mężczyznę, który ma wyraźne kłopoty z poruszeniem się. Wideo z szarpaniny na szpitalnym korytarzu w Ostródzie wywołało oburzenie. Nasze ustalenia wskazują, że sprawa nie jest wcale j