Alarm!

Pożegnaliśmy Jana Olszewskiego. W ostatniej drodze, oprócz najważniejszych osób w państwie, towarzyszyły mu tysiące Polaków, którzy przyjechali do Warszawy z całego kraju. Kamera „Alarmu!” była wśród nic