Alarm!

Pożegnaliśmy Jana Olszewskiego. W ostatniej drodze, oprócz najważniejszych osób w państwie, towarzyszyły mu tysiące Polaków, którzy przyjechali do Warszawy z całego kraju. Kamera „Alarmu!” była wśród nich. W programie też o olbrzymim problemie mieszkańców małych miejscowości. Miliony z nich nie mają jak dotrzeć do pracy, szkoły czy lekarza. Od miesięcy alarmujemy i próbujemy pomagać ludziom, do których nie dojeżdżają autobusy. Wracamy również do pytania o sens segregowania śmiesi, w sytuacji, kiedy firmy wywożące odpady wrzucają wszystko do jednej śmieciarki.