Alarm!

Historia zrozpaczonych rodziców noworodka, którego odebrano im w szpitalu. Kiedy niedowidzący ojciec małej Hani zwrócił się o wsparcie do Ośrodka Pomocy Społecznej, do głowy mu nie przyszło jak dramatyczne mogą być tego konsekwen