Alarm!

Wulgarne wyzwiska, pobicia i to nie rzadko z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Takie sceny coraz częściej rozgrywają się podczas interwencji ratowników medycznych. Ich zawód staje się coraz bardziej niebezpieczny. Przed paroma dniami dw