Alarm!

Po naszej publikacji, w której ujawniliśmy nielegalny proceder handlu noworodkami, Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało podjęcie konkretnych kroków w walce z adopcjami za pieniądze. Sprawą zajęło się również biuro Rzecznika