Alarm!

Zaczynamy historią pewnej szkoły w powiecie płockim, opowieścią o jej dyrektorce, a także o pewnym burmistrzu, któremu zdaje się, że został panem i władcą i nie musi stosować się do obowiązującego prawa. To był chyba najbardziej zaniedbany pie