Alarm!

W sobotę był na ustach całego świata, teraz zapadł się pod ziemię – Jewigienij Prigożyn. Eksperci dywagują, czy jeszcze żyje, a jeśli tak, ostrzegają, by szef grupy Wagnera „był bardzo ostrożny przy otwartych oknach”. Kryminalista,