Alarm!

Zaczynamy historią spółdzielców, którzy niedawno dostali drastyczne podwyżki czynszów. Powód to niebotycznie drożejące koszty ogrzewania. To problem w całej Polsce. Również w Bydgoszczy, gdzie na życiowym zak