Alarm!

Za roznoszenie ulotek, udział w strajku czy pracę przy tworzeniu Radia Wolna Europa. Za takie rzeczy sędziowie orzekali surowe wyroki wobec kilku tysięcy Polaków po wprowadzeniu stanu wojennego. 6 osób zostało skazano na... śmierć. W 41