Alarm!

Białorusini wtrącili do więzienia polskiego kierowcę ciężarówki. Sprawę od pierwszych chwil wykorzystują na potrzeby wewnętrznej propagandy. Atakują też naszych dyplomatów - ich oskarżają o próbę zorganizowania ucieczki