Alarm!

W hełmach, kamizelkach kuloodpornych, często narażając życie - relacjonują to, co dzieje się w regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Specjalnie przygotowani i przeszkoleni, by przetrwać w okrutnych warunkach wojny. Za chwilę zbierzemy Państwa