Alarm!

Czy ktoś nie zna tego aktora? Choć od śmierci Bronisława Pawlika mija właśnie 20 lat, to stworzył on nieśmiertelne kreacje w filmach i serialach podziwianych przez kolejne pokolenia. Był Stanisławem Lesiakiem w „Zmiennikach”, Leonem Kunic