Alarm!

To już pewne. Żołnierz tułacz Józef Kowalczyk, którego historię przedstawialiśmy w „Alarmie!”, może korzystać z pełni praw kombatanckich i na stałe osiąść w ojczyźnie. Po emisji programu ruszyły pierwsze działania pomocowe ze strony rządu i samych Polaków.

Przez pięć lat warszawski grafik Wojciech Korkuć wywieszał plakaty w centrum stolicy nikomu to nie przeszkadzało. Nagle warszawski ratusz uznał, że wiszą one zbyt blisko pasa drogowego. I nałożył wysoką karę finansową. Jaka jest przyczyna nagłego przebudzenia warszawskich urzędników? Spowodował go donos dziennikarki współpracującej z liberalnymi mediami, która uznała, że palanty są antyniemieckie.