Alarm!

Nadal gorąco na granicy z Białorusią. Napór nielegalnych migrantów, choć nie tak duży, jak przed kilkoma miesiącami, nie ustaje. Już teraz najświeższe informacje o tej nieco zapomnianej wojnie hybrydowej. Pokażemy też z bliska, jak pows