Alarm!

Historia mieszkańca Białegostoku, który - skazany za rzekome szpiegostwo - od czterech lat siedzi w rosyjskim łagrze. Żona stara się o uwolnienie męża i mówi, że zamknęli go przez... kochankę. Z kolei pochodząca z Białorusi kochanka o u