Alarm!

W siermiężnych czasach PRL zaledwie kilka lat było w miarę kolorowych. Przypadły na czas rządów Edwarda Gierka. I choć zostawił po sobie kryzys i ogromne długi, niektórzy wciąż z rozrzewnieniem wspominają pierwszą połowę lat 70. W kinac