Alarm!

Historia jak z taniego horroru zdarzyła się na Lubelszczyźnie. Pozbawiona opieki staruszka konała w męczarniach, w jej ranach gnieździły się robaki. Córka umierającej żyła, jak by nigdy nic, tuż obok, po sąsiedzku. Chorą nie zainteresował się