Alarm!

Gang trucicieli podstępem przejmował mieszkania. Od siedmiu lat w Warszawie i na Mazowszu działała grupa, która wyszukiwała leciwych, nieporadnych życiowo, uzależnionych właścicieli mieszkań lub gruntów. Kiedy właściciele nieruchomości