Alarm!

Spadająca z 15-tego piętra winda. Brak ciepłej wody. Odpadające tynki – to tylko kilka z wielu sytuacji, za które mieszkańcy ogromnego łódzkiego osiedla obwiniają szefów spółdzielni. Obecnego i byłego, nazywanego kr&