Alarm!

Przez całe życie miał pod górkę, zawsze wyróżniał się spośród rówieśników. Trudy życia i choroba doprowadziły go do depresji. Kiedy, szukając ratunku po kolejnej już próbie samobójczej, trafił do szpit