Alarm!

Burmistrza Murowanej Gośliny poznaliśmy jako człowieka rozrywkowego i w specyficzny sposób dbającego o powierzoną mu gminę. Dziś do skandali obyczajowych, czy tak zwanej afery biletowej doszły kolejne historie: mętne rozliczenia remontó