Alarm!

Lęk i wyczekiwanie. Tak krótko można opisać atmosferę panującą wśród mieszkańców polskich miejscowości znajdujących się przy granicy z Białorusią. Rozmawialiśmy z nimi - w tym z mieszkającą na Podlasiu muzułmanką. Wszyscy liczą n