Alarm!

Dziwne SMS-y, propozycja związania sznurkiem, tajemnicza wideorozmowa i wyjazd jednego ze świadków do Niemiec. To podejrzane zdarzenia towarzyszące w zaginięciu 20-latki z zachodniej Polski. Kobiety szukają policjanci, bliscy, a także dziennik