Alarm!

Kolejne podwyżki czynszów i opłat. Mieszkańcy spółdzielni „Jaroty” postanowili powiedzieć dość. Dlaczego mają płacić na wynagrodzenia ponad 100 pracowników administracji spółdzielni i członków zarządu -