Alarm!

Łzy i niedowierzanie Józefa Kowalczyka, weterana, którzy m.in. dzięki „Alarmowi!”i działaniu przyjaciół Mateusza i Melanii, otrzymał potwierdzenie polskiego obywatelstwa. Wcześniej nie mógł wrócić do kra