Alarm!

W trwającej kampanii wyborczej w Gdańsku jednym z głównych tematów jest deweloperskie eldorado pod patronatem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Są nowe fakty w tej sprawie. Najpierw przypominamy kilka historii, które przedstawialiśmy w „Alarmie!”.

Przypominamy również sprawę strażników miejskich maltretujących dzika w Puszczykowie. Zwierzę w końcu zamiast odłowione, zostało odstrzelone w centrum miejscowości. Sprawa wywołała wiele komentarzy naszych widzów.