Zieja

Biograficzna opowieść o współzałożycielu Komitetu Obrony Robotników księdzu Janie Ziei w reżyserii Roberta Glińskiego. Oficer SB Adam Grosicki próbuje nakłonić współzałożyciela KOR i działacza opozycji księdza Jana Zieję do współpracy. Rozmowa wyzwala dramatyczne wspomnienia o historii Ziei i historii Polski. Rezultaty przesłuchania będą miały olbrzymie znaczenie dla przyszłości obu mężczyzn.