Zieja

Biograficzna opowieść o współzałożycielu Komitetu Obrony Robotników, księdzu Janie Ziei. Oficer SB Adam Grosicki próbuje nakłonić Zieję do współpracy. Rozmowa wyzwala dramatyczne wspomnienia o historii Ziei i historii Polski. Rezultaty przesłuchania będą miały olbrzymie znaczenie dla przyszłości obu mężczyzn.