Zaćma

Wysoka funkcjonariuszka UB Julia Brystygierowa na początku lat sześćdziesiątych pojawiła się w Laskach pod Warszawą, w Zakładzie dla Ociemniałych. Bywał tam często prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Jego uwięzienie w latach 1953-1956 nadzorowała właśnie ona. W czasie trudnej, burzliwej rozmowy z prymasem Brystigerowa odrzuca ideologię komunistyczną, prosi o odpuszczenie jej zbrodni i pomoc w odnalezieniu Boga.