Wyrok na Franciszka Kłosa

Franciszek Kłos jest funkcjonariuszem granatowej policji w niewielkim miasteczku, gorliwie wykonującym rozkazy okupanta. Ściga polskich konspiratorów, prześladuje Żydów. Rosnący niepokój sumienia zagłusza alkoholem. Wódka