W środku Europy

18-letni Boguś, uczeń liceum, przeżywa pierwsze miłosne fascynacje. Jego osobiste uniesienia przeplatają się z historią, powojennymi konfliktami narodowościowymi i ówczesnymi dramatami – pochodnymi komunistycznej ideologii i brutalnych p